Om oss

Över 70 år inom branschen

Tryckluft-Service grundades 1953 av Nils-Erik Jonsson som ensam drev företaget. 1965 sålde han företaget till Hilding Fyhr och företaget flyttades till Norrköping. Verksamheten bedrevs då i en källarlokal på 30 kvadratmeter som låg i centrala Norrköping. Kompressorer lämnades in men den största kunden var textilindustrin i staden.

Den avtagande textilindustri ersattes med ett ökat byggande av bostäder och varuhus. Det blev då företagets huvudsakliga inriktning, främst mot entreprenadsidan och portabla dieseldrivna kompressorer. Det innebar att verksamheten växte ur lokalen i källaren och företaget flyttade till större lokaler. Där fanns dessutom en bra utomhusyta, vilket var mer anpassat för ändamålet.  

Företaget fortsatte att växa vilket ledde till att år 1976 börjar byggandet av nya lokaler vid Butängens industriområde. I och med inflyttningen i de nya lokalerna ombildas företaget till aktiebolag. Dessutom tar nu Sven-Gunnar Fyhr över verksamheten. 

1953

Tryckluft-Service grundas av Nils-Erik Jonsson.

1965

Hilding Fyhr köper företaget och det flyttas till Norrköping.

1976

Byggnation av nya lokaler, företaget blir aktiebolag och Sven-Gunnar Fyhr tar över verksamheten.

2006-01-01

Christofer och Torbjörn Fyhr tar över verksamheten, och driver den i tredje generation.

2011-06-01

Ny större lokal förvärvas vid Navestads industriområde för att företaget ska kunna utvecklas, på grund av ökande orderingångar och personalrekrytering.

2018-01-09

Vår kompanjon/kollega Christofer avlider efter en kort tids sjukdom och lämnar oss med stor sorg i hjärtat. Torbjörn fortsätter driva verksamheten i egen regi.

2022

ISO-certifierade enligt ISO9001-14001-45001

2023

2023 Bolaget får nya tillträdande ägare.