Tryckluft

Oljefria tand och skruvkompressorer

Oljefri skruvkompressor utvecklad för energieffektivitet

Komponenterna i ZR/ZT-sortimentets oljefria roterande skruvkompressorer har genomgått noggrann utveckling.
Detta minskar förluster och tryckfall till ett minimum, vilket gör att kompressorpaketet har högsta möjliga effektivitet.

Våra oljefria kompressorer är även klass 0-certifierade och ger högsta luftrenhet till lägsta möjliga totala ägandekostnad. Tack vare våra skruvtekniklösningar får du garanterat en tillförlitlig och effektiv kompressor.

Energibesparingar med varvtalsstyrning (VSD)

Över 80 % av en kompressors livscykelkostnad utgörs av energiförbrukningen.
Framställning av tryckluft kan stå för mer än 40 % av en fabriksanläggnings totala elräkning.
För att minska energikostnaderna införde vi tekniken för drivning med variabelt varvtal (VSD) i tryckluftsindustrin.

Atlas Copcos VSD-teknik följer noggrant behovet av luft och justerar motorns varvtal automatiskt.
Detta leder till en energibesparing på upp till 35 %.


Återvinn din energi

Du kan omvandla kompressorn till en energikälla.
Våra vattenkylda skruvkompressorer kan utrustas med en energiåtervinningsenhet.
Det hjälper dig att uppnå ditt mål att bli koldioxidneutral.

Upp till 94 % av den elektriska energin omvandlas till kompressionsvärme.

Utan energiåtervinning försvinner värmen i atmosfären via kylsystemet och strålning.
Vår energiåtervinningsenhet använder kompressionsvärme för att värma upp vatten.
Det varma vattnet kan användas för sanitära ändamål, uppvärmning av lokaler eller processtillämpningar.