Tryckluft

Efterbehandling Tryckluftstorkar, Filter, kondensrening

Rätt tork skyddar system och processer från fukt

All atmosfärsluft innehåller vattenånga. Vid kompression av luften ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem och störningar orsakade av vattenutfällning i ledningar och ansluten utrustning måste tryckluften torkas. Atlas Copco har ett brett sortiment av torkar för olika tryckdaggpunkter. Olika torkteknologier medför olika fördelar

Skydd mot olja, partiklar och mikroorganismer

Verktyg och maskiner som drivs av tryckluft är ofta känsliga för partiklar och föroreningar som finns i luften. Tryckluftens kvalitet är därför mycket viktig för utrustningens funktion och livslängd. För att avlägsna partiklar och andra föroreningar som fångats i en luftström används olika typer av filter med olika avskiljningskapacitet.

Robusta lösningar för en jämnare drift

En luftbehållare (eller tank) fungerar som ett magasin för tryckluften. Den jämnar ut pulsationer från kompressorn, den kyler luften och samlar upp kondensat. Vilken luftbehållare som är lämplig beror på flera olika faktorer. Efterkylare är en värmeväxlare som kyler ned den varma tryckluften från kompressorn så att vattnet fälls ut innan den går in i ledningsnätet.