Gas

Nitrogengenerator Membranteknik NGM+, NGMs

Våra kvävgasgeneratorer är pålitliga, enkla att drifta och enkla att underhålla.

En kvävgasgenerator av den typ som vi erbjuder är enkelt uttryckt en maskin som filtrerar bort syret ur komprimerad luft. Kvävet och argonet, som i huvudsak är de två övriga gaserna som tryckluft består av, ökar nu i koncentration upp till >99,999 %. Tidigare generationers kvävgasgeneratorer hade en sämre effektivitet och krävde därför en större luftmängd, men med dagens teknologi kan även företag som förbrukar mindre volymer spara både pengar och miljö genom att investera i en egen kvävgasgenerator.

Syret kan filtreras bort från luftems övriga beståndsdelar med hjälp av olika teknologier: membranteknologi för applikationer som kräver lägre koncentrationer på mellan 95 och 99,5 % och PSA-teknologi (Pressure Swing Adsorption) för applikationer som kräver koncentrationer på mellan 95 och >99,999 %. Vilken teknologi som är lämplig i det enskilda fallet beror på vilken renhet (eller restsyremängd) som den specifika applikationen kräver

Att välja en Atlas Copco NGP+ är ett lätt val tack vare teknik med marknadsledande luftfaktor.
En Plug-and-play NGP+ låter dig välja rätt renhetsnivå för din applikation med en knapptryckning. Som ett resultat njuter du av friheten, kontinuiteten och tillförlitligheten med på plats produktion av N2 med lägsta möjliga kostnad per m3.