Vakuum

Vakuumtillbehör

Filter, vattenseparatorer och nästa generations intelligenta styrenheter för vakuumpumpar för Industri 4.0 erbjuder fullständig anslutning och förbättrad styrning för en och flera pumpar.

  • Tryckmätare - Atlas Copcos vakuummätare möjliggör noggrann mätning av tryckområden.
  • Vätskeseparatorer - Atlas Copcos vätskeseparatorer skyddar mot droppar från kondens, aerosoler och vätska på sugsidan av vakuumpumpen.
  • Vakuumtankar - Med vakuumtankar kan du kontrollera tryckförändringarna i en del tillämpningar.
  • Inloppsfilter - Atlas Copco erbjuder luftinflödesfilter för alla tillämpningar som täcks av tryckintervallet i vår produktportfölj.
  • Backventiler och pumpisoleringsventiler - Ventiler kan skydda din pumpinstallation innehållande en eller flera pumpar.