Tjänster

Nyckelfärdiga installationer

Många kunder väljer att köpa tryckluftsutrustning och själv ombesörja installation med hjälp av inhyrda entreprenörer. Vi kan även erbjuda så kallad ”Turnkey”, det vill säga nyckelfärdiga lösningar där du som kund anvisar en plats och förutsättningar så tar vi hand om resten. Vi sköter allt såsom ställer allt på plats, ansluter till befintliga luftsystem, ansluter ventilation och elarbeten, uppstarter och intrimning. När allting är färdigt och i drift utbildar vi företagets driftpersonal i handhavande och dokumentation överlämnas.

Fördelarna med att köpa nyckelfärdigt är många. Det ger inga överraskningar i efterhand som exempelvis undermålig ventilation när högsommaren kommer eller brist på serviceutrymme när teknikern dyker upp.

Vi har även stor erfarenhet av containerlösningar som byggs hos oss i vår verkstad för att sedan levereras till dig som kund där det bara är att ansluta el och luft.