Tjänster

AirScan

När det gäller en tryckluftsanläggning utgör energikostnaden upp till 75 % av livstidskostnaden. Ofta är hela 40 % av det rena förluster som kan reduceras genom att eliminera tomgångstider, täta luftläckage och optimera systemtrycket. Det går att återvinna 90 % av tillförd effekt från företagets kompressorer i form av värmeåtervinning.

AirScan är en nulägesanalys som vi utför av tryckluftssystemet som innebär att mätningar görs av läckage, flöde, energi, tryck och luftkvalitet. Du får en utvärdering av din utrustning med en omfattande rapport och analys över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och optimera hela ditt system.