Tjänster

Uthyrning

Ibland kan det vara mer ekonomiskt att hyra maskinell utrustning när det uppstår tillfälliga behov för ditt företag. Vi erbjuder uthyrning av ett stort antal maskiner för en rad olika branscher. I vårt utbud av uthyrningsutrustning hittar du ett stort antal alternativ som listas nedan. Vi har dessutom en mängd olika tillbehör. Hör av dig till oss om du är intresserad av att hyra vår utrustning via våra kontaktuppgifter.

  • Dieseldrivna kompressorer från 1.5 m3 – 30m3
  • Eldrivna stationära kompressorer 0,1m3 -40m3
  • Vakuum
  • Efterkylare
  • Kyltorkar
  • Adsorptionstorkar
  • Tryckluftsfilter
  • Generatorer