Tjänster

Driftsäkerhet

All vår erfarenhet visar att professionellt underhåll är lönsamt i längden. Med fokus på driftsäkerhet får du betydligt mer tillbaka i ökad produktion på varje satsad krona i förebyggande syfte. Det är driftavbrotten som drar de stora pengarna.

Dina behov styr graden av service. Därför erbjuder vi flexibla serviceavtal. Oavsettt vilken
form av avtal du väljer minskar risken för driftstopp, samtidigt som du får längre livslängd
på din utrustning.

Vi har tre olika nivåer av serviceavtal, Totalservice, Förebyggande Service och Grundservice, allt för att du ska hitta något som passar dig.