Tjänster

Försäljning

Vi har många år inom branschen när det gäller tryckluft i alla dess former, med allt från lågtryck och normala tryck till högtrycksapplikationer upp till 500 bar. För att din tryckluftsanläggning ska fungera med hög driftsäkerhet med en låg kostnad för underhåll är det många faktorer att ta hänsyn till. Det är vår expertis. 

För 20 år sedan när företag köpte kompressorer valdes det ofta en kompressor med mer kapacitet än nödvändigt för att kunna använda den om behovet blev större. Men idag, med de stigande energikostnaderna som finns i samhället, krävs det eftertanke och kunskap för att välja rätt. Det har vi. När du köper en kompressor hos oss ser vi till alla nödvändiga faktorer som exempelvis luftförbrukning, servicekostnader och energiförbrukning för att du ska få rätt kompressor till det ändamål den är till för.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig välja rätt kompressor för din verksamhet.