Gas

Atlas Copco har generatorer för tillverkning av kvävgas samt syrgas på plats.

Utrustningen är ofta inbesparad på kort tid på grund av väldigt låga produktionskostnader.
Miljömässigt så slipper man transporter och man tillverkar exakt den mängd och kvalité av gas man använder och önskar.

Atlas Copcos generatorer NGP+ samt OGP+ har marknadsledande prestanda.
Kvävgas används i ex däckbranschen, livsmedelsproduktion, laserskärning, elektronik, brandskydd mm
Syrgas används till syresättning, andningsluft mm.