TJÄNSTER

Många kunder väljer att köpa tryckluftsutrustning och själv ombesörja installation med hjälp av inhyrda entreprenörer.

Vi kan även erbjuda så kallad ”Turn key” nyckelfärdiga lösningar där kunden anvisar en plats och förutsättningar så ordnar vi med resten.

Vi ställer allt på plats ansluter till befintliga luftsystem  ansluter ventilation och elarbeten , uppstarter intrimmning mm.

När allting är färdigt och i drift så utbildas er driftpersonal i handhavande och dokumentation överlämnas.

Att köpa nyckelfärdigt ger inga överraskningar i efterhand som tex. Undermålig ventilation när högsommaren kommer  eller brist på serviceutrymme när teknikern dyker upp.

Vi har även stor erfarenhet av containerlösningar som då byggs hos oss i vår verkstad för leverans till kund där det bara är att ansluta el och luft.

Testa oss!

 

Call Us