VAKUUM

Mekaniska boosterpumpar

De mekaniska ZRS-boosterpumparna har ett unikt hydrokinetiskt drev som ger effektiv kraftöverföring och gynnar ekonomi, prestanda och kompakthet. Dessa boosterpumpar är lämpliga för användning med höga differentialtryck så att pumpen kan startas samtidigt som extrapumpen, vilket minskar den totala utpumpningstiden.

ZRS 250-4000.pdf >>

Call Us