TJÄNSTER

Visste ni att Energikostnaden utgör upp till 75% av livstidskostnaden för en tryckluftanläggning. Ofta är 40% av detta rena förluster som kan reduceras genom att eliminera tomgångstider, täta luftläckage, optimera systemtrycket. Visste ni att man kan återvinna 90% av tillförd effekt från era kompressorer i form av värmeåtervinning.

AirScan är en nulägesanalys av tryckluftsystemet som innebär mätningar av läckage, flöde, energi, tryck och luftkvalitet. Du får en utvärdering över din utrustning med en omfattande rapport och analys över vad som kan göras för att minska energiförbrukningen och optimera hela ditt system.

 

Call Us