KOMPRESSORER

Tryckluftstork-Kyltorkar

Den komprimerade luft du använder måste vara ren och torr. Fukt kan orsaka korrosion i rörledningarna, förtida fel på pneumatisk utrustning eller produktkassation.

Baserat på direktexpansionsteknik med cyklisk, icke-cyklisk och drivning med variabelt varvtal, kan Atlas Copcos FD-torkar avlägsna fukten ur komprimerad luft med en daggpunkt så låg som +3 °C/+37,4 °F. Torkarna är mycket energieffektiva, lätta att installera och bland de mest miljövänliga och tystaste i sin klass. Men, viktigast av allt, de levererar torr luft för att skydda ditt luftsystem och dina slutprodukter.

Kundfördelar

  • Hög tillförlitlighet – Atlas Copcos FD-kyltorkar eliminerar systemfel, produktionsstopp och kostsamma reparationer genom att ta bort fukten ur komprimerad luft med en tryckdaggpunkt så låg som +3 °C/+37,4 °F. De enskilda komponenterna genomgår tuffa uthållighetstest medan värmeväxlarens unika design påtagligt förbättrar torkens livslängd. De avancerade styrfunktionerna säkerställer torr luft under alla förhållanden och förhindrar frysning vid låga belastningar.
  • Maximal energibesparing – Atlas Copcos kyltorkar har energibesparande funktioner som ger minskad klimatpåverkan. Tack vare den unika värmeväxlartekniken och Saver Cycle Control, kan FD säkerställa ett lågt tryckfall av vanligtvis under 0,2 bar/2,9 psi och minimal energiförbrukning. Versioner av den integrerade VSD- (drivning med variabelt varvtal) tekniken ger ännu högre energibesparing genom att automatiskt styra energiåtgången exakt efter behovet. Med FD blir den totala ägarkostnaden extremt låg.
  • Enkel installation – FD-torkar är kompakta tack vare det innovativa allt-i-ett-utförandet. De levereras driftklara, och installationen är enkel, vilket minimerar dyra driftstopp. Vissa modeller har in- och utloppsanslutningar på enhetens ovansida, vilket möjliggör installation mot en vägg.
  • Miljövänliga – FD-torkarna är inbyggda i ljuddämpande skåp för att minska ljudnivåerna och de står ut från mängden genom att vara bland de mest miljövänliga och tystaste i sin klass. De uppfyller helt kraven i ISO 14001 och i Montreal Protocol och använder CFC-fria köldmedel för att inte skada jordens ozonlager. FD-torkarna har noll ozonutsläppspotential.

Ladda hem produktbroschyrer:

CD, BD.pdf >>

F Tork.pdf >>

FD.pdf >>

FX tork.pdf >>

Call Us