KOMPRESSORER

Atlas Copcos DD+-, DDp+-, PD+-, PDp+- och QD+-filter minskar effektivt halten av alla typer av föroreningar i din tryckluftsström för att skydda din investering, din utrustning och dina processer.

Våra innovativa filtreringslösningar är utformade för att kostnadseffektivt leverera den bästa luftkvaliteten och uppfylla dagens allt mer ökande kvalitetskrav.

Kundfördelar

  • Minskade energikostnader – Vår filterserie är utvecklad för maximal borttagning av föroreningar och serien erbjuder signifikant energibesparing tack vare dess optimala luftflödesväg med låg motståndskraft. Filtrens noggrant utformade höljen och patron säkerställer minimalt tryckfall.
  • Hög tillförlitlighet – Filterkärnan i höghållfast rostfritt stål säkerställer patronernas hållbarhet. Med skyddspapper förhindras att filtret kommer i direktkontakt med filterkärnan i rostfritt stål.
  • Hög effektivitet – Filtermaterial med hög kvalitet i en veckad sammansättning med djupa skikt ger extremt hög filtreringseffektivitet, lågt tryckfall och lång patronlivslängd. Flödesvägen genom hölje och patron är optimerad för att minska luftturbulens och tryckfall.
  • Låga driftskostnader – En unik och högeffektiv lockkonstruktion minskar tryckfallen och kapar dina driftskostnader.

Tryckluftsfilter.pdf >>

Filter.pdf >>

Call Us