KOMPRESSORER

Atlas Copcos ZR/ZT oljefria tandkompressorer uppfyller dina krav på ren oljefri luft samtidigt som de erbjuder ett brett tryckområde och förbättrad energieffektivitet.

De är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver de högsta renhetsnivåerna såsom farmaceutisk produktion, livsmedelshantering och kritisk elektroniktillverkning, ZR/ZT-kompressorerna eliminerar risken för oljekontaminering likväl som de efterkommande extra kostnaderna. Dessa ISO 8573-1 CLASS 0-certifierade kompressorer är enkla att använda och finns med drivning med variabelt varvtal, för ytterligare energibesparingar.

Kundfördelar

 • Certifierad 100 procent oljefri luft – ZR/ZT-kompressorerna levererar 100 procent ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 CLASS 0 (2010). CLASS 0 betyder noll risk för kontaminering, noll risk för skadade eller farliga produkter, noll risk för förlorad driftstid och noll risk för att skada ditt företags goda renommé. Atlas Copco var 2006 den första tillverkaren i världen som erhöll denna certifiering för en oljefri kompressor.
 • VSD för direkta energibesparingar – En energibesparing på upp till 35 procent är möjlig med versionerna med VSD (drivning med variabelt varvtal):
  – Förlusterna vid avlastning minimeras.
  – Ingen avblåsning av tryckluft till atmosfären.
  – Övergångsförluster vid belastning/ingen belastning elimineras.
  – Exakt tryckkontroll ger ett snävare tryckband och lägre genomsnittligt arbetstryck, vilket resulterar i minskad energiförbrukning.
 • Tyst drift – Tack vare kylarnas vertikala placering har ljudnivån från fläkt, motor och element minskats. Dessutom levereras ZR/ZT-kompressorerna i en ljudisolerad låda, vilket eliminerar behovet av ett separat kompressorrum och medger installation i de flesta arbetsmiljöer.
 • Avancerad styrning och övervakning – För maximal effektivitet och tillförlitlighet styr Elektronikon® huvudmotorn och reglerar systemets tryck inom ett fördefinierat och smalt tryckband. Elektronikon®-styrenheten kan anpassas till dina specifika krav med extra givare, digitala anslutningar, fältbuss och funktioner för Internet- och SMS-kommunikation. I kombination med ES multipla kompressorstyrenheter kan driften av hela kompressorhallen optimeras.
 • Enkelt underhåll – Det robusta luftinloppsfiltret har lång livslängd och hög tillförlitlighet med långa serviceintervall och litet underhållsbehov.

Ladda hem produktbroschyrer:

Z 55-90.pdf >>

Z 110 315.pdf >>

Call Us