FÖRETAGET

Tryckluft-service startdes 1953 av Nils-Erik Jonsson som ensam drev företaget fram till 1965Hilding Fyhr köpte företaget efter att flyttat till Norrköping.

En källarlokal på 30m2 i centrala Norrköping fanns verkstaden för kompressorer som lämnades in men textilindustrin i Norrköping var då den största kunden.

Men med vikande textilindustri men ökat byggande av bostäder och varuhus så blev inriktningen. Automatiskt mot entreprenadsidan och portabla dieseldrivna kompressorer.

Då blev verkstaden i källaren ohållbar så man flyttade till lite större med bra yta utomhus mer anpassat till ändamålet.

Tryckluft-service växer i takt med åren så 1976 sätts spaden i jorden för nybyggda lokaler vid Butängens industriområde. Samtidigt med inflyttning i nya lokaler ombildas företaget till aktiebolag och Sven-Gunnar Fyhr tar då över verksamheten.

2006-01-01 övertar Christofer och Torbjörn Fyhr verksamheten som nu driver den i ”tredje generation”

2011-06-01 P.g.a. Ökande orderingångar samt rekrytering av mer personal, så blir vi trångbodda i våran lokal vid Butängen. Ny större lokal förvärvas vid Navestads Industriområde. Här finns alla möjligheter att utvecklas.

2018-01-09 Med stor sorg i hjärtat så avlider vår kompanjon/kollega Christofer efter en kort tids sjukdom. Torbjörn fortsätter att driva verksamheten i egen regi.

Call Us